فروشگاه گل پوش
طبقه همکف – پلاک 1
02177601897
فروشگاه بی بی دی
طبقه همکف – پلاک 54
02177507888
فروشگاه آدمک
02176610540
فروشگاه تولیدی برندهای تیک تاک و برگ سبز
طبقه فوقانی – پلاک 5
02176610153
فروشگاه لیدولند
طبقه فوقانی – پلاک 9
02177687553
فروشگاه پنگوئن
طبقه فوقانی – پلاک 10
02177528697
فروشگاه پخش میلاد
طبقه فوقانی – پلاک 12
02177654471
فروشگاه پاییز
طبقه فوقانی – پلاک 18
02176610215
فروشگاه تاپ لاین
طبقه فوقانی – پلاک 31
02177520139
فروشگاه پخش به آوران
طبقه فوقانی – پلاک 32
02177522427
فروشگاه نی نی ماما
طبقه فوقانی – پلاک 39
02177686818
فروشگاه کارامل
طبقه فوقانی – پلاک 108/8
02176610543