فروشگاه نامبروان
طبقه همکف – پلاک 1
02177610332
فروشگاه پرهام
طبقه همکف – پلاک 1
02176610924
فروشگاه وای بای وام
طبقه همکف – پلاک 2
02177643769
فروشگاه نی نی شیک
طبقه همکف – پلاک 3
فروشگاه سنجاقک
طبقه همکف – پلاک 4
02176610415
فروشگاه سپاهان
طبقه همکف – پلاک 5
فروشگاه غزاله
طبقه همکف – پلاک 5
02177537580
فروشگاه ریما
طبقه همکف – پلاک 7
02176610418
فروشگاه نی نی تن
طبقه همکف – پلاک 8
02177613513
فروشگاه مسعود
طبقه همکف – پلاک 10
02177530344
فروشگاه برتینا
طبقه همکف – پلاک 11
02177635340
فروشگاه سپیده
طبقه همکف – پلاک 12
02177504204
فروشگاه BIMBO
طبقه همکف – پلاک 13
02177530316
فروشگاه سنجاقک
طبقه همکف – پلاک 14
02177623358
فروشگاه نانس
طبقه همکف – پلاک 15
02177689802
فروشگاه Fendi
طبقه همکف – پلاک 16
02177530345
فروشگاه الینا شاپ
طبقه همکف – پلاک 17
02177653961
فروشگاه سحرخیز
طبقه همکف – پلاک 19
02177601964
فروشگاه آرشام
طبقه همکف – پلاک 20
02177521448
فروشگاه دنیای کودک
طبقه همکف – پلاک 21 و 22
02140771632
فروشگاه آرامش 
طبقه همکف – پلاک 24
02177539090
فروشگاه کفش دوزک
طبقه همکف – پلاک 25
02176610981
فروشگاه پاتریک
طبقه همکف – پلاک 27
02177609806
فروشگاه نیلوفر
طبقه همکف – پلاک 28
02177530347
فروشگاه Cate baby
طبقه همکف – پلاک 29
02177508213
فروشگاه Cate baby
طبقه همکف – پلاک 30
02177524689
فروشگاه کارترز
طبقه همکف – پلاک 31
02177528306
فروشگاه تولید و پخش سه آ
طبقه همکف – پلاک 35
02177650417
فروشگاه شرمین
طبقه همکف – پلاک 38
02177521540
فروشگاه پرستو
طبقه همکف – پلاک 38
02177520146
فروشگاه راستین
طبقه همکف – پلاک 40
02177512367
فروشگاه گلد کلاس
طبقه همکف – پلاک 41، 42
02177532157
فروشگاه متین
طبقه همکف – پلاک 43
02177530332
فروشگاه گلپوش
طبقه همکف – پلاک 44
02177604394
فروشگاه نوآور
طبقه همکف – پلاک 44
02177623846
فروشگاه H.A
طبقه همکف – پلاک 48
02177530336
فروشگاه آزی نازی
طبقه همکف – پلاک 49
02177606995
فروشگاه رادین
طبقه همکف – پلاک 51
02176610407
فروشگاه نی نی مد
طبقه همکف – پلاک 52
02177606995
فروشگاه زانکو پلاس
طبقه همکف – پلاک 53
فروشگاه کول کیدز
طبقه همکف – پلاک 56، 57
02176610074
فروشگاه گیزل
طبقه همکف – پلاک 58
02176610351
فروشگاه بهارک
طبقه همکف – پلاک 69
02177506977
فروشگاه مری کیدز
طبقه همکف – پلاک 77
02176610667
فروشگاه داداشی
طبقه همکف – پلاک 87
02177505098
فروشگاه آدرین
طبقه همکف – پلاک 93
02177604937
فروشگاه پرنسس
طبقه همکف – پلاک 95
02177516556
فروشگاه سیندرلا
بلوک یک تجاری – طبقه اول – پلاک 110
02177643626
فروشگاه کوکالو
بلوک دو تجاری – طبقه دوم– پلاک 211
02176610169
فروشگاه کوکالو
بلوک دو تجاری – طبقه دوم– پلاک 212
02177618983