فروشگاه پرشنگ
طبقه همکف – پلاک 34 و 2/33
02177601897
فروشگاه فایا
طبقه همکف – پلاک 39
02177600425
فروشگاه نی نی تگ
طبقه همکف – پلاک 67
02177503107
فروشگاه تماشا
طبقه همکف – پلاک 85
02177530921
فروشگاه هیاهو
طبقه همکف – پلاک 89
02177653406
فروشگاه ماه طلا
طبقه همکف – پلاک 97
02177502259
فروشگاه امید
طبقه همکف – پلاک 9
02176610017
فروشگاه مژگان
طبقه همکف – پلاک 46
02177530344
فروشگاه پخش رضا
طبقه همکف – پلاک 102 – 103
02177630037
فروشگاه اشکان
طبقه همکف – پلاک 
02176610625
فروشگاه سیسمونی ناصر
طبقه همکف – پلاک 
02177601897
فروشگاه سیسمونی پارمیدا
بلوک یک تجاری – طبقه اول – پلاک 102
02176610124
فروشگاه دنیای سیسمونی
بلوک سه تجاری – طبقه دوم– پلاک 1
02177524751
فروشگاه هشت پا
بلوک سه تجاری – طبقه دوم– پلاک 10
02191075001
فروشگاه نی نی لازم
بلوک سه تجاری – طبقه دوم– پلاک 11
02177527308