فروشگاه امداد پخش
بلوک دو تجاری – طبقه اول – پلاک 110
02177632633
فروشگاه دی روحه
بلوک دو تجاری – طبقه اول – پلاک 113
02177532292
فروشگاه Roze born
بلوک دو تجاری – طبقه دوم – پلاک 210
02177670051
فروشگاه نی نی دریا
طبقه همکف – پلاک 32
02177515218
فروشگاه بامبینو
طبقه همکف – پلاک 62
02177509650
فروشگاه بی بی فلاور
طبقه فوقانی – پلاک 25
02177649951